Vi khuẩn trong miệng sinh sôi, ảnh hưởng thế nào tới sức khỏe cơ thể bạn?