5 lưu ý sạc pin điện thoại đúng cách, an toàn giúp bảo vệ “dế yêu”